Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Snegleklub

Det sidste år børnene går i børnehave, deltager de i SNEGLEKLUBBEN. Snegleklubbens formål er, at være med til at forberede det enkelte barn på en god skolestart.

Snegleklubben starter i august/september måned, hvor børnene opdeles i to grupper. Snegleklubben er èn gang om ugen.
I Snegleklubben arbejder vi videre med temaerne i vores Pædagogiske Læreplan og med afsæt i materialet "Hjernen & Hjertet".  Vi arbejder med begrebet læring, ud fra "børn lærer bedst, når lysten driver værket" og at læring foregår meget i de sociale relationer barn-barn, barn-voksen.
I Snegleklubben er der mange forskellige aktiviteter, som forældrene kan orientere sig om på Snegleklubtavlen i vores aula eller MinInstitution.dk. 

Aktiviteterne kan være:
• sang-sanglege-rim og remser
• tegne og spille spil
• førstehjælpstema
• leg med bogstaver og tal
• skolerelaterede opgaver
• gåtur-cykeltur-traffikregler
• samarbejdsøvelser i naturen
• ture ud af huset


SAMARBEJDE MED FORÆLDRE
På Snegleklubtavlen kan forældrene orientere sig om, hvad der er arbejdet med i Snegleklubben.
Har et barn behov for specielle indsatsområder,  aftales dette altid i samarbejde med forældrene.
Før indskrivning til SFO/Skole tilbydes alle forældre en forældresamtale, med henblik på skolestart. Samtalen tager udgangspunkt i barnets trivsel/udvikling og materialet: "Hjernen & Hjertet"
Skemaet udleveres  med jeres samtykke til skolen.

IMG 2670

IMG 2656
 

Daginstitutionen Frisenborg
Frisenborgparken 32  -  7430 Ikast
Tlf 99 60 46 75  -  daginstitutionenfrisenborg@ikast-brande.dk