Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Sprogfyrtårn

Alle dagtilbud har sprogfyrtårne, som holder sig løbende ajour om den nyeste viden inden for sprog-tilegnelse, sprogstimulering og sprogvurderinger, de er ansvarlige for at videreformidle relevant viden til de øvrige medarbejdere og opkvalificeres løbende i form af bl.a. netværksmøder.

Sprogfyrtårn(e) i Daginstitutionen Frisenborg er; Dorte Andersen og Camilla Iversen.

Det er sprogfyrtårnet, der udfører sprogvurderingerne i dagtilbuddet. Sprogvurderingerne foretages ud fra sprogvurderingsmaterialet i Hjernen og Hjertet. Når der tilrettelægges en særlig sproglig indsats for et barn, er sprogfyrtårnet, i samarbejde med daginstitutionslederen og PPR sprog-tale, ansvarlig for samarbejdet med forældrene.

Alle børn sprogvurderes i 3 års alderen.

De børn, der i 3 års alderen har brug for en fokuseret eller særlig sproglig indsats, sprogvurderes igen i 5 års alderen.

Du kan læse mere om ordningen ved at klikke her.

Sprogvaeg

Daginstitutionen Frisenborg
Frisenborgparken 32  -  7430 Ikast
Tlf 99 60 46 75  -  daginstitutionenfrisenborg@ikast-brande.dk