Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Nye børn og forældre

Når barnet er optaget i institutionen, får forældrene tilbud om at komme på besøg. Besøget aftales ved at kontakte Daginstitutionen Frisenborg.

Ved det første besøg vil barnet og forældrene blive modtaget af stuens pædagog, som vil byde velkommen i institutionen. Pædagogen vil i forbindelse med besøget vise rundt i institutionen og informerer forældrene om: institutionens dagsrytme, praktiske ting, forældrebestyrelse m.m.

Forældrene får udleveret institutionens velkomstfolder.

Pædagogen vil spørge ind til, om der er specielle ting vi skal have oplyst om barnet.

Forældrene afleverer oplysningsskema fra dagpleje/vuggestue, hvis denne er udfyldt.

_____________

Forældre og personale har altid mulighed for at indkalde hinanden til en samtale. Fra institutionens side mener vi, at det er meget vigtigt, at vi er åbne omkring hvordan barnet trives og udvikler sig.
Samtalerne kan indeholde alle forhold, der berører barnet, og øvrige forhold i relation til opholdet i institutionen. 

3-ÅRS SAMTALEN

Denne samtale kaldes også en "overleveringssamtalen", grundet barnet skifter fra småbørnsgruppen til en af de 3 øvrige stuer i huset. Her vil der bl.a. været muligt at få snakket om følgende:

• Hvordan er starten i børnehaven forløbet

• Hvordan trives barnet i børnehaven/i hjemmet

• Barnets udvikling, i forhold til alder

• Hvordan er det at være forældre i børnehaven

• Evt. spørgsmål fra forældrene/fra børnehaven mv.

Samtalen tager udgangspunkt i materialet: "Hjernen & Hjertet"

Forvandlingsdoeren 

FØRSKOLESAMTALEN

Før indskrivning til SFO/skole tilbydes alle forældre en forældresamtale, med henblik på skolestart. Er børnehaven bekymret/i tvivl om, hvornår det bedste tidspunkt for start i SFO/skole vil være for barnet, vil forældrene før indkaldelse til Førskolesamtalen blive orienteret. Formålet med samtalen er at give forældre og personale mulighed for at drøfte:

• Barnets trivsel

• Barnets udvikling

• Evt. indsatsområder, der vil hjælpe barnet i overgangen fra børnehave til SFO/skole

• Tidspunkt for start i SFO/skole

• Evt. spørgsmål fra forældrene/fra børnehaven

• Samtykkeerklæring underskrives (tilladelse til at videregive oplysninger)

Samtalen tager udgangspunkt i materialet: "Hjernen & Hjertet"

Afslutning Skoleboern 

 

Daginstitutionen Frisenborg
Frisenborgparken 32  -  7430 Ikast
Tlf 99 60 46 75  -  daginstitutionenfrisenborg@ikast-brande.dk