Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Barneperspektiv

Som pædagogisk personale er vi meget opmærksomme på, hvilken relation vi har til det enkelte barn

Den gode kontakt og det positive samvær mellem barn og voksen, er af stor betydning for barnets selvværd og selvtillid.

Derfor forsøger vi som voksne at bevæge os i børnehøjde. Vi lytter til børnene og forsøger at indleve os i deres verden.

Ved at forstå deres tanker og handlinger kan vi få en forståelse for, hvad det er, der optager dem.

Ved at bekræfte dem i deres interesser og oplevelser, viser vi børnene, at vi tager dem alvorlige og at de er betydningsfulde. I samværet tager vi udgangspunkt i børnenes interesser og behov.

Vi er åbne overfor de ideer og initiativer, som de kommer med. Med hjælp, støtte og inspiration fra det pædagogiske personale, skabes der fælles engagement, og sammen kan børn og voksne videreudvikle ideerne.

Daginstitutionen Frisenborg
Frisenborgparken 32  -  7430 Ikast
Tlf 99 60 46 75  -  daginstitutionenfrisenborg@ikast-brande.dk