Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vores fokus på læringssyn

Læring betyder at børnene kommer til at vide og kunne noget, som de ikke mestrede tidligere, ved at de selv er aktive i situationen

Læring er individuelt for det enkelte barn, og i børnehavealderen foregår læring oftest gennem leg. Læring er lystbetonet, barnet trives med at lære og herigennem udvikler det sig.

Børn lærer på mange forskellige måder, ex. ved at: røre ved, se på, smage på, samtale med, iagttage, deltage i sociale lege. Vi anerkender, at det er gennem børnenes lege den største læring finder sted.

I Frisenborg har vi et miljø, der tager udgangspunkt i børnenes udvikling, og giver inspiration til legen og mulighed for at udforske, således at børnene hele tiden har mulighed for at lære nye ting. Ex. puslespil, her opleves og iagttages former og symboler, dette udvikler sig senere til interesse for bogstaver og at børnene begynder at skrive deres navn.

Læring er meget på spil i relationerne mellem børnene og de voksne. Med udgangspunkt i barneperspektivet, at møde børnene der hvor de er, vil et positivt samspil opstå, og her vil børnenes motivation være meget stor.

Det er meget vigtigt, at børnene har det pædagogiske personale at støtte sig til, som tillige inspirerer, motiverer og støtter det enkelte barn.

Målet er, at børnene i hverdagen føler glæde, tilegner sig livserfaringer, at de oplever at blive en del af kulturen, og lærer hvordan de kan udvikle og tilegne sig de kundskaber der bliver nødvendige.

"Børn lærer bedst, når lysten driver værket"

Daginstitutionen Frisenborg
Frisenborgparken 32  -  7430 Ikast
Tlf 99 60 46 75  -  daginstitutionenfrisenborg@ikast-brande.dk