Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ledelsen

Som et led i den nye ledelsesstruktur i Ikast-Brande kommune, blev Svaneparkens Børnehus og Daginstitutionen Frisenborg pr. 1. august 2014 ledelsesmæssigt lagt sammen til én institution.

De to institutioner er stadig fysisk adskilte, men drives af den samme ledelse, bestående af fælles institutionsleder for begge huse, samt en teamleder i hvert hus. Vi har stadig hver vores navne, men arbejder naturligvis løbende frem mod fælles værdigrundlag, pædagogiske læreplaner, menneskesyn osv.

Leder: Laila Stokholm

 N8A0101

Teamleder: Steffen Lund Eriksen

  N8A0048

 


 

Daginstitutionen Frisenborg
Frisenborgparken 32  -  7430 Ikast
Tlf 99 60 46 75  -  daginstitutionenfrisenborg@ikast-brande.dk