Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Tilsynsrapport 2019

I 2019 foretages dialogbaseret tilsyn i daginstitutionerne i Ikast-Brande Kommune. Det dialogbaserede tilsyn indeholder dels et besøg/observation i den enkelte daginstitution dels et tilsynsmøde.

Formålet med tilsynet.

  • en kvalitetssikring af daginstitutionens nuværende praksis
  • et indblik i de intentioner, der ligger bag praksis
  • en dialog om de udviklingsperspektiver, som vi sammen får øje på

I 2019 vil det dialogbaserede tilsyn bestå af:

  • Besøg/observation i institutionen
  • Spørgeskema vedr. sikkerhed og sundhed
  • Tilsynsmøde
  • Tilsynsrapport til den enkelte daginstitution

Daginstitutionens pædagogiske materialer og data (Hjernen & Hjertets dialogprofiler og sprogvurderinger, den pædagogiske læreplan og institutionens hjemmeside), vil ligeledes danne baggrund for dialogen i tilsynet.

En dialog af ovennævnte giver mulighed for videndeling og sparring mellem personale, bestyrelse og daginstitutionsafdelingen. 

Her kan du se den samlede tilsynsrapport

Daginstitutionen Frisenborg
Frisenborgparken 32  -  7430 Ikast
Tlf 99 60 46 75  -  daginstitutionenfrisenborg@ikast-brande.dk